Kerstin en JORDEN ÄR HÄRLIG Stjärne örtagårdsberättelse 1994 c04cdhlkz414046-Allmänt Trädgård/Skötsel

H-J 1958-27 Brigitte Bardot..Arboga..Clark Gable..Växjö Hus
H-J 1969-2 Zigenare Katarina Taikon..Cornelia Vreeswijk
9 nummer av Levande Livet, nr 3, 4, 27, 29, 30, 32, 45, 49 och nr 52/1961
S-J 1955-12 Brio Reklam Helsida..Johan Vid Spången
Svea 1893-50 Två St Tavelbilder För Inramning Sjöbild Och
Damernas Värld 1985-12 Efva Attling Stort Bildreportage
Allers 1941-21 Alice Babs..Rita Hayworth Bildreportage
Damernas Värld 1962-44 Gustavsberg Lisa Larson.Olle Länsberg
S-D 1977-17 ABBA.Chaplin.Harryson.Scheja.Siv Åberg.Godenius
Hänt 1974-41 Vrethammar.Hörningsholm.G O´Sullivan.Jarl Kulle

Husmodern 1930-16 Drottning Victoria Död Stort Bildreportage
WWII andra världskriget Belgium Overrun Country 1943 USA förstadagsbrev

Dagsländor

Sub specie aeternitatis

Rivstart Andra Upplagan

Evangelium enligt Antje

Antje twittrade att hon skulle börja arbetsdagen tidigt genom att kl 06.50 titta på mig från bilderburkens perspektiv. Nå, jag var uppe, hundarna var vakna och katten likaså. Det betydde…


Om Kyrklig samling

Kyrklig samling är den enda organisationen i Svenska kyrkan som samlar bekännelserörelsen i hela dess bredd genom sitt Samarbetsråd där människor med olika fromhetsbakgrund kommer samman för gemensamma överläggningar och analys. Styrelsen har ett brett kontaktnät och har regelbundna överläggningar med företrädare för olika grupper som vill stå fast på den gamla bekännelsegrunden.

Det arbete som utförs inom Kyrklig samling sker ofta i det tysta men bär frukt när ledamöterna i Samarbetsrådet t. ex bär med sina möten med andra hem till ”sina” organisationer, när de skriver artiklar och engagerar sig i kyrkans liv och arbetar för kyrkans upprättelse. Vi är kallade till uthållig förbön för vår kyrka och vårt folk och tillsammans söka vägar att kunna leva i vår kyrka med bevarad sakramental trygghet.

Genom medlemskap i Kyrklig samlings stödförening stöder man detta arbete ekonomiskt. Medlemsavgiften för år 2018 är 200 kr och sätts in på Kyrklig samlings PlusGiro 55 99 05-5 eller via swish 123 181 84 75 med angivande av namn och adress.

  • Kyrklig samling kring bibeln och bekännelsen är ett samarbetsorgan för dem inom Svenska kyrkan som vill arbeta för att enda rättesnöret inom kyrkan skall vara Bibeln och bekännelseskrifterna. (Kyrklig samlings stadgar § 1)
  • Kyrklig samling bildades 1958 då biskop Bo Giertz inbjöd företrädare för olika fromhetsriktningar inom Svenska kyrkan med förankring i klassisk kristen tro och ett samarbetsråd bildades. Samarbetsrådet består av 30 personer från hela landet, som regelbundet samlas för överläggningar, informationsutbyte och teologisk reflektion.Samarbetsrådet utser en styrelse vilken samordnar och leder Kyrklig samlings arbete, som också innefattar ett teologiskt råd, en analysgrupp och vid behov andra arbetsgrupper. Ordförande i samarbetsrådet och styrelsen är Yngve Kalin, Hyssna.
  • Kyrkligs samlings stödförening är en ideell förening som har till uppgift att ekonomiskt stödja verksamheten som bedrivs av Kyrklig samling och dess samarbetsråd.
    Medlemsavgiften är 200 kr och vid årsmötet har medlemmarna har möjlighet att träffa Samarbetsrådets ledamöter. Ordförande i stödföreningen är Maud Lundin, Visby/Stockholm.

Kyrklig samling har Utgivningsbevis för databas nr 2019-053 utfärdat av Myndigheten för press, radio och tv enligt 1 kap 9 § andra stycket yttrandefrihetsgrundlagen.
Ansvarig utgivare: Lars Björkman
Stf. ansvarig utgivare och med delegerat ansvar för sektionen Dagsländor: Dag Sandahl

Stöd Kyrklig samling med en gåva i det viktiga arbetet för Bibeln och Bekännelsen i Sverige

PlusGiro: 559905-5

SWISH: 123 181 84 75


En annan Kyrka

  • I flera år har docent Dag Sandahl arbetat med ett historieprojekt om Kyrklig samlings tillkomst och historia, men det blev mer än en organisationshistoria. Resultatet blev en bok med titeln En annan Kyrka – Svenska kyrkan speglad genom Kyrklig samling och Kyrklig samling speglad genom Svenska kyrkan och utkom på förlaget Gaudete i maj 2018.
  • Den tar sitt avstamp i 1930-talet och skildrar utvecklingen fram till vår tid. Vår samtid blir mer förståelig när man ser och förstår bakgrunden och sammanhangen till varför Kyrklig samling bildades och hur Svenska kyrkan successivt förändrats. Det ger också verktyg till att möta framtiden.
  • Beställ boken på Elektronik 1 - Andersson & Kullbjer (Svårfunnen) eller sajter där böcker säljs.
Ett danskt frimärke; 4öre; Facit 29bv,omvänd ram
Grilla Med Allt Om Mat